33161B 5D443D 8A5438 A3A389 BE571C CECFB0 FDBF46 FDF3AB

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

.. به رنگِ خرمالوها

Posted by
szh (Tehran, Iran) on 10 August 2016 in Miscellaneous and Portfolio.

*

زن که شاعر میشود
یعنی
.. یک چیزی سر جایش نیست
شاید عشق
شاید زندگی
شاید تو
...
!

"لیلا مقرّبی"

Canon EOS 60D 1/50 second F/5.6 ISO 100 50 mm

به نام ِ ربّم
سلام

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی زیباست
...
کادر، رنگها، نورها، سایه ها و بازتاب های خیلی خیلی قشنگ
و
چه جای باصفایی

10 Aug 2016 10:52am

L'Angevine from Angers, France

superbe ces reflets au bassin

11 Aug 2016 7:22am

Linda Candilas from Cameron Park, United States

Beautiful image.:))

13 Aug 2016 6:14am

Michael Rawluk from Williams Lake, BC, Canada

I love it. Wonderful warm colours.

17 Aug 2016 2:01am

Canon EOS 60D
1/50 second
F/5.6
ISO 100
50 mm

autumn
orange
light
water
reflection
seat
باغ-ایرانی